תעודות ואישורים

כשרות 2020
בדיקות מעבדה
בדיקות מעבדה
בחירת השפים - עצי פרי
בחירת השפים - דבשים מיוחדים
Show More

MANUFACTURED BY PARADISE FAMILY APIARY

SETTELMENT OF HERMESH  4489500 | TEL. 04-6331612